Ghid depunere

și răspunsuri la întrebările frecvente

Sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea judeţului CĂLĂRAŞI și au vârsta minimă de 18 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative
Utilizand platforma de Bugetare participativă
Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:
 • Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi Consiliul Judeţean Călăraşi;
 • Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a judeţului Călăraşi;
 • Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
 • Îmbunătățirea transparenței Consiliului Judeţean Călăraşi;
 • Iniţierea și stimularea democrației participative
 • 1. Infrastructură de drumuri
 • 2. Domeniul sănătate
 • 3. Domeniul social
 • 4. Domeniul cultural
 • 5. Domeniul sport
 • Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.
  Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Consiliul Judeţean Călăraşi şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a judeţului.Pentru depunerea unui proiect va fi completat formularul de depunere
  Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Consiliului Judeţean Călăraşi, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • să fie de interes judeţean și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 • să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi;
 • să se refere la investiții publice constând în modernizări, reparații, amenajări etc.;
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Consiliului judeţean Călăraşi aflate în derulare;
 • să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor, etc) după implementare;
 • să fie cât mai clar definite;
 • să nu intre în aria altor programe de finanțare ale cât mai clar, cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
 • să fie propuse doar din partea cetățenilor - persoane fizice.