Prin conceptul de „Bugetare participativă” UAT judetul Calarasi, prin Consiliul Judetean Calarasi creează cadrul unei relaţii de parteneriat între administraţia publică şi cetăţeni, în vederea implicării acestora în mod activ, prin idei, sugestii, propuneri, la îmbunătățirea calității vieții la nivelul comunităţii locale. Cetăţenii sunt astfel încurajaţi să se implice în procesul de luare a deciziilor privind prioritaţile de investiţii de interes local,cu finanţare de la bugetul local.

Judetului CĂLĂRAŞI

Portal - Bugetare Participativă

În prezent nu avem nicio sesiune de depunere activă !